Posledná poloha mobilu - Ako ju efektívne zistiť?

Posledná poloha mobilu – Ako ju efektívne zistiť?

Zistenie poslednej polohy vypnutého mobilného telefónu môže byť náročný proces. Ak je telefón vypnutý, jeho polohu je technicky nemožné zistiť, pretože nie je aktívne pripojený k sieti, ktorá by mohla jeho polohu zaznamenávať alebo vysielať. Práve preto, v prípade potreby lokalizácie, môže byť kľúčová posledná známa poloha…
Techniky, metódy a zariadenia využívané tajnými službami v 19. storočí

Techniky, metódy a zariadenia využívané tajnými službami v 19. storočí

V 19. storočí sa tajné služby stali dôležitou súčasťou politického, vojenského a hospodárskeho života mnohých krajín. Pretože technológie neboli tak pokročilé ako dnes, tajné služby museli využívať rôzne techniky, metódy a zariadenia na získavanie informácií a ochranu tajomstiev. Jednou z najdôležitejších techník bolo šifrovanie. V tej dobe sa…