Odpočúvanie pri stretnutiach vo voľnom priestranstve

Odpočúvanie pri stretnutiach vo voľnom priestranstve

Žijeme v dobe digitálnej éry, kedy technológie a informácie hrajú kľúčovú úlohu v každodennom živote. S tým sa však spája aj stále sa zvyšujúca hrozba ohrozenia našej súkromnej sféry a komunikácie. Špionáž, ktorá bola kedysi doménou vojnovej taktiky a štátnej bezpečnosti, sa teraz stáva neoddeliteľnou súčasťou našej…
Techniky, metódy a zariadenia využívané tajnými službami v 19. storočí

Techniky, metódy a zariadenia využívané tajnými službami v 19. storočí

V 19. storočí sa tajné služby stali dôležitou súčasťou politického, vojenského a hospodárskeho života mnohých krajín. Pretože technológie neboli tak pokročilé ako dnes, tajné služby museli využívať rôzne techniky, metódy a zariadenia na získavanie informácií a ochranu tajomstiev. Jednou z najdôležitejších techník bolo šifrovanie. V tej dobe sa…