Odposluch v predlžovačne - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Nájdený odposluch v predlžovačke – Analýza a popis

V tomto článku by sme vám chceli ukázať odposluch v predlžovačke, ktorý odhalil jeden z našich členov pri prehliadke domu svojho klienta. Náš člen nám poskytol nájdenú predlžovačku, aby sme podrobne preskúmali jej obsah.

Pri rozoberaní predlžovačky sme postupovali odborne a systematicky, aby sme zabezpečili dôkladné preskúmanie všetkých jej komponentov.
V prvom kroku sme opatrne otvorili zadnú časť, ktorá bola spojená s predlžovačkou sklenným tmelom. Toto spojenie sme museli následne jemne prelomiť, aby sme sa dostali
k vnútornostiam zariadenia. Bolo dôležité postupovať opatrne, aby sme nepoškodili žiadne súčasti, ktoré by nám mohli pomôcť identifikovať pôvod zariadenia.

Po otvorení sa naskytol zaujímavý pohľad. Dva plošné spoje, kábel, batéria a niekoľko elektronických komponentov.

Jeden plošný spoj, bol menič napätia. Ten bol káblami napojený na kabeláž v predlžovačke a zabezpečoval premenenie prívodného napätia na úroveň potrebnú pre napájanie odposluchu.

Druhý plošný spoj bol modul odposluchu napojený na batériu, čo slúžilo ako záložný zdroj energie. Toto riešenie umožňovalo, aby odposluch fungoval aj v prípade, že by bolo zariadenie odpojené od zdroja elektrickej energie.

Taktiež môžete vidieť slot na SD kartu, na ktorú sa uchovávali nahrávky a micro USB konektor, ktorý slúžil na nabíjanie pripojenej 3,7V batérie.

Po vybraní plošného spoja zo zariadenia sme spozorovali dva mikrofóny. Jeden slúžil na zaznamenávanie zvuku. Vďaka druhému mikrofónu bolo zariadenie schopné šetriť batériu
a ukladať iba relevantné nahrávky, keďže slúžilo na jeho aktiváciu. Na ľavej bočnej strane plošného spoja môžete vidieť WiFi anténu, ktorá zabezpečovala prenos záznamov do domácej WiFi siete alebo skrytého WiFi príjmača osoby, ktorá predlžovačku do domu umiestnila. Toto zariadenie umožňovalo podozrivému sledovať nahrávky na diaľku bez nutnosti fyzického kontaktu s predlžovačkou.

Celkový nález odposluchu v tejto starej socialistickej predlžovačke nám umožnil lepšie pochopiť spôsob, akým môžu byť odposluchy zakomponované do bežných domácich
spotrebičov. Táto skúsenosť nám tiež poskytla cenné informácie o tom, ako rozpoznať a odhaliť podobné zariadenia v budúcnosti.

Neviete sa rozhodnúť s výberom firmy na vyhľadávanie odposluchov a skrytých kamier?

Naša Asociácia Vám diskrétne poskytne podporu a kapacity, na riešenie bezpečnostnej prehliadky.

Jednou z našich hlavných priorít je zabezpečiť, aby naši členovia poskytovali kvalitné služby a aby boli dostatočne odborní a zodpovední. Preto naši členovia musia splniť prísne kritériá a požiadavky, aby sa mohli stať súčasťou našej Asociácie. Vyžadujeme od nich aj dodržiavanie etických a profesionálnych noriem, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť a dôvernosť našim klientom.

Ďalšie články
Simjacker utok - titulan fotka
Prečítať článok

Útok Simjacker: Riziká a prevencia

Simjacker je závažný bezpečnostný problém, ktorý bol prvýkrát odhalený v septembri 2019. Tento útok umožňuje útočníkom získať neoprávnený…