Právne upozornenie - súkromný detektív

Právne upozornenie

Všetky texty publikované blogom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sú vlastníctvom občianskeho združenia a ich ďalšie preberanie nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu Asociácie.

Práva na fotografie

Niektoré fotografie na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a môžu sa používať len na súkromné alebo redakčné účely bez ďalšieho spracovania. Komerčné použitie obrázkov je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov. Použité fotografie na redakčné účely, musia byť označené správnym odkazom na zdroj označením:

© Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov