Posledná poloha mobilu - Ako ju efektívne zistiť?

Posledná poloha mobilu – Ako ju efektívne zistiť?

Zistenie poslednej polohy vypnutého mobilného telefónu môže byť náročný proces. Ak je telefón vypnutý, jeho polohu je technicky nemožné zistiť, pretože nie je aktívne pripojený k sieti, ktorá by mohla jeho polohu zaznamenávať alebo vysielať. Práve preto, v prípade potreby lokalizácie, môže byť kľúčová posledná známa poloha zariadenia, ktorú je možné získať iba od mobilného operátora.

Mobilní operátori majú prístup k údajom z BTS staníc, ktoré telefón použil naposledy pred vypnutím. Tieto informácie sú však citlivé a ich vydanie je spravidla obmedzené. Na Slovensku môže operátor tieto informácie poskytnúť výlučne na základe žiadosti od orgánov činných v trestnom konaní, ako je polícia, a to v rámci vyšetrovania trestných činov alebo pri pátraní po osobách.

Efektívne zistenie polohy mobilu alebo osoby

Členovia (detektívne kancelárie) Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov využívajú inovatívny systém INVYS – Inteligentný vyhľadávacií systém, ktorý je špeciálne vyvinutý na hľadanie osôb, napriek tomu, že nemajú priamy prístup k ich poslednej polohe. Systém INVYS je nástroj, ktorý efektívne vyhľadáva bydlisko osoby a ďalšie možné adresy kde by sa mohla potencionálne nachádzať. Hľadanie osoby cez tento systém je súčasťou širšieho repertoáru detektívnych know-how, ktoré zahŕňa analýzu verejných záznamov, interných databáz, ako aj využívanie sieťových zdrojov.

Ak chcete nájsť poslednú známu polohu mobilného telefónu, kontaktovanie detektívnej kancelárie ktorá je členom Asociácie môže byť efektívnym riešením.

Neviete sa rozhodnúť s výberom detektívnej kancelárie?

Diskrétne Vám poskytneme podporu a kapacity, na riešenie detektívnej služby..

Jednou z našich hlavných priorít je zabezpečiť, aby naše členské detektívne kancelárie poskytovali kvalitné služby a aby boli dostatočne odborné a zodpovedné. Preto naši členovia musia splniť prísne kritériá a požiadavky, aby sa mohli stať súčasťou našej Asociácie. Vyžadujeme od nich aj dodržiavanie etických a profesionálnych noriem, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť a dôvernosť našim klientom.

Ďalšie články