LUKÁŠ TOMÍK

50 článkov
Ako jeden z hlavných zakladateľov Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, významne prispel k rastu a zvyšovaniu odbornosti v detektívnom sektore na Slovensku. Momentálne pracuje ako nezávislý detektívny konzultant pre Slovenskú Asociáciu Súkromných Detektívov Vďaka svojim bohatým praktickým skúsenostiam, dokáže svoje poznatky účinne transformovať do teoretickej sféry a využívať ich v širšom kontexte riešenia rôznych problémov. Navyše, jeho účasť na vývoji odborných štandardov a metodík v rámci Asociácie pomohla zvýšiť úroveň detektívnych služieb a posilniť jej pozíciu v spoločnosti. Jeho úsilie a angažovanosť zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji slovenskej detektívnej scény.
Simjacker utok - titulan fotka

Útok Simjacker: Riziká a prevencia

Simjacker je závažný bezpečnostný problém, ktorý bol prvýkrát odhalený v septembri 2019. Tento útok umožňuje útočníkom získať neoprávnený…